Projecten
Door land en schap
Aanvrager:

ANV Land & Schap

Waar:

Meersendijk 8A

7683 PC Den Ham

Meer informatie: http://www.anvlandenschap.nl

Projectomschrijving
Begin 2014 is het project 'Door land en Schap' gestart. In dit project staat 'beleving' centraal. Dit uit zich in activiteiten op recreatief en educatief gebied, bedoeld om meer mensen kennis te laten maken met de ANV en daarmee een breed draagvlak te creëren. ANV Land&Schap is een jonge en ambitieuze vereniging, opgericht in 2011. Ze heeft als doel om natuur- en landschapsbeheer te stimuleren, kennis over te dragen en de afstand tussen boer en burger te beperken. Dit project draagt daar in vele facetten aan bij. Met de veranderingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de centrale rol die agrarische natuurverenigingen in het agrarisch natuurbeheer krijgen is het des te belangrijker dat de vereniging groeit en zich als volwaardige gebiedspartij verder kan ontplooien.

 
Centrumplan Daarlerveen

Aanvrager:

Plaatselijk Belang Daarlerveen

Waar:

Daarlerveen (Twente)

Meer informatie:

www.pbdaarlerveen.nl

Projectomschrijving
Het project “Centrumplan Daarlerveen” heeft als hoofddoel om recreatie en toerisme in het dorp en de omgeving daarvan te stimuleren en om de leefbaarheid in het dorp Daarlerveen te bevorderen. Om dit te realiseren, zal er in Daarlerveen aan het kanaal Almelo-De Haandrik, een geheel nieuwe passantenhaven gerealiseerd worden. Een nieuwe aanlegsteiger, watertappunt, electriciteitspunten, was- en douchegelegenheid, en andere faciliteiten, zal de bootrecreant moeten gaan verleiden om eerder aan te leggen in Daarlerveen en de omgeving te verkennen. Ook de kiosk in het nieuw te bouwen Kulturhus, waar ook de eigen inwoners hun dagelijkse boodschap kunnen halen, zal resulteren in een levendige en bruisende havenomgeving. Om de leefbaarheid verder te vergroten, zal er ook een evenementenplein aangelegd worden om dorpsactiviteiten op te organiseren. Het dorpsplein zal, tezamen met het vernieuwde Kulturhus, de ontmoetingsplek worden voor jong en oud en de haven van Daarlerveen verbinden met het dorpshuis.

 
Zonnepanelen bij de boeren in Holten
Aanvrager:

12 agrarische ondernemers

Waar:

Rijssen - Holten

Meer informatie: http://www.stimuland.nl

 

Projectomschrijving
De agrarische sector in de gemeente Rijssen-Holten streeft naar een (nog) duurzamere bedrijfsvoering in de sector. Waarbij als stelregel gehanteerd wordt, dat het duurzaamheidstreven financieel-economisch verantwoord moet zijn. Eén van de mogelijkheden dit streven inhoud te geven en waarbij voldaan wordt aan de financieel-economische voorwaarde, is het plaatsen van zonnepanelen op de daken van bedrijfsgebouwen. Naast een 15-tal ondernemers, welke een collectieve aanvraag voor provinciale subsidie voor de plaatsing van zonnepanelen ingediend en toegekend hadden gekregen, waren er nog een 12-tal agrarische ondernemers in de gemeente Rijssen-Holten, welke ook de bereidheid en de mogelijkheid hadden om te investeren in zonnepanelen. Deze ondernemers wilden zich graag conformeren aan het streven van de sector, met als voorwaarde een acceptabele terugverdientijd. De belangenorganisatie LTO speelt in duurzaamheidstreven de rol van stimulator en Stimuland die van uitwerker van de projectplannen en organisator van de uitvoering.

 
Zonnepanelen buitencentrum de Sallandse Heuvelrug

Aanvrager:

Staatsbosbeeheer

Waar:

Nijverdal

Meer informatie:

www.buitencentra.nl

 

Projectomschrijving
De noordelijke entree tot het nationaal park De Sallandse Heuvelrug wordt opnieuw ingericht door o.a. renovatie van het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer. Binnen het project De Paarse Poort werken Staatsbosbeheer, IVN Hellendoorn-Nijverdal, CNME, Publiekssterrenwacht Hellendoorn en nationaal Park De Sallandse Heuvelrug nauw samen in het te renoveren gebouw. Het lokale centrum waarbinnen het voor Nederland unieke samenwerkingsverband gaat ontstaan zet in op duurzaamheid voor wat betreft de energiehuishouding als ook het materiaal gebruik. Het bestaande gebouw is zoveel mogelijk in tact gebleven en hout wat gebruikt wordt is afkomstig uit de bossen van Staatsbosbeheer. De CV-ketel wordt gestookt met biomassa. Voor de elektriciteitsvoorziening worden een flink aantal zonnepanelen architecttonisch verantwoord ingepast in de dakconstructie(zie afbeelding). Het nieuwe gebouw is 3 x zo groot als de voormalige bedrijfsruimte.

 
Verduurzaming 5 Kulturhusen Hellendoorn en Wierden

Aanvrager:

Stimuland namens 5 kulturhusen Hellendoorn en Wierden

Waar:

Daarlerveen, Hellendoorn, Hoge Hexel, Notter, Rectum-Ypelo

Meer informatie:

www.akkerhus.nl

www.kulturhushogehexel.nl

www.kulturhus-irene.nl

www.noaberhuus.nl

www.pbdaarlerveen.nl

Projectomschrijving
Binnen de gemeenten Wierden en Hellendoorn zijn diverse Kulturhusen gevestigd. Bij vijf van deze Kulturhusen heeft het bestuur te kennen gegeven geïnteresseerd te zijn in de toepassing van zonnepanelen op hun Kulturhusen. Toepassing van zonnepanelen kent ook voor Kulturhusen veel voordelen. Uitgegaan is van de gedachte dat op deze manier een steentje wordt bijgedragen aan een duurzame samenleving. Het mes snijdt aan twee kanten. Door de plaatsing van zonnepanelen wordt effectief bijgedragen aan een vermindering van de exploitatielasten van deze Kulturhusen maar er wordt – en dat is evenzeer belangrijk – ook bijgedragen aan de provinciale doelstelling om de CO2-uitstoot te verminderen. De zonnepanelen worden geplaatst op de platte en schuine daken van de betreffende Kulturhusen. Voor een maximaal rendement worden er bij vier van de vijf genoemde Kulturhusen ook zonnepanelen op de platte daken geplaatst. Waar mogelijk zal ook de zelfwerkzaamheid van de Kulturhusen worden gebruikt. Met name waar het gaat om praktische zaken.

 
De Rusluie in zicht
Aanvrager: Vereniging Oud Vriezenveen/Historisch Museum Vriezenveen
Waar: Vriezenveen
Meer informatie: www.oudvriezenveen.nl

Projectomschrijving


De relatie van Vriezenveen met Sint Petersburg is honderden jaren oud. Vanaf de 18de eeuw, tot aan de Russische revolutie, waren er intensieve handelscontacten. Vriezenveenze kooplieden emigreerden naar het verre Rusland.  Een drie weken lange reis leidde naar een totaal andere wereld. Aan de Nevski Prospekt werd handel gedreven in textielproducten en kleding, en later ook in wijn, tabak, thee en cacao. Leden van families  als Engberts en Ten Cate trokken op hoge leeftijd veelal weer terug naar Vriezenveen: vele luxe villa’s waren daarvan het zichtbaar resultaat.

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende > Einde >>

Pagina 2 van 6
Klik op 'more' en lees over de LEADERprojecten uit Zuid Twente!.
Voorbereiding LEADER3 Zuidwest Twente.
Met LEADER
blijft het niet
bij dromen!.