Projecten
Twenterand Pop- en Rockland

Aanvrager: Stichting Kulturhus De Klaampe
Waar: Westerhaar en Vroomshoop
Meer informatie: www.deklaampe.nl

Projectomschrijving
Kulturhus ‘De Klaampe’ in Westerhaar werd in 2007 gerealiseerd en blijkt een aanwinst voor de woongemeenschap te zijn. Voor de programmering wordt gebruik gemaakt van de diverse (ontmoeting)ruimtes, de bibliotheek en de sporthal. Er is een beperkte theateraccommodatie; de toneelruimte is te ondiep voor bepaalde voorstellingen en heeft geen faciliteiten in de vorm van verlichting, geluid, gordijnen en overige theatervoorzieningen. Hierdoor zijn podiumvoorstellingen beperkt mogelijk. De podiumruimte is gesitueerd in een zaal die eigenlijk meer geschikt is voor grootschalige voorstellingen. Een dergelijke weersonafhankelijke permanente ruimte is niet aanwezig binnen de gemeente. Een kans voor De Klaampe om hierin te voorzien.

 
Wijngaard de Tappenmars
Aanvrager: Eigenaar van 'Wijngaard de Tappenmars'
Waar: Den Ham
Meer informatie: www.tappenmars.nl

Projectomschrijving
Wijngaard De Tappenmars is een agrotoeristisch wijnbouwbedrijf dat in eigen beheer druiven teelt, deze verwerkt tot wijn (vinificatie) en de wijn zelf vermarkt. Het bedrijf heeft op enige afstand van de wijngaard een bestaande gehuurde ruimte met alle benodigde apparatuur voor het hele vinificatieproces. Dit bestaat uit ontstelen, persen, filtreren, bottelen, afsluiten met schroefdoppen of Vino-lok-sluitingen en het automatisch etiketteren van de flessen. Ook is er een machine voor het pasteuriseren en afvullen van druivensap. Met deze apparatuur heeft De Tappenmars zich ontwikkeld tot een van modernste wijngaarden van Nederland. De volgende stap in het groeiproces is de bouw van een wijnkelder met ontvangst- en vinificatieruimte in de nabijheid van de wijngaard.

 
Sallands Erf & Goed
Aanvrager: Stichting Sallands Erf & Goed
Waar:

In het 'Sallandse gedeelte' van de LEADER-gebieden Salland, West Twente en Zuid Twente

Meer informatie: www.stichtingsallandserfgoed.nl

Projectomschrijving
Het eeuwenoude Sallandse culturele erfgoed dreigt te verdwijnen. Dit heeft voor een deel te maken met gebrek aan kennis en besef van de cultuurhistorische waarde van dit erfgoed. De stichting ‘Sallands Erfgoed’ is in november 2008 opgericht om het streekeigen landschap van Salland te behouden en te stimuleren. De Stichting wil de streekeigen bouw versterken en zich inzetten voor nieuwe mogelijkheden tot renovatie, herbouw dan wel hergebruik van boerderijen en behoud van het kenmerkende kleinschalige en afwisselende landschap.

 
Plattelandsmanifestatie ZEB/Het gezicht van ZEB

Aanvrager: Stichting Perspectief Elsenerbroek
Waar: Zuidermaten, Elsenerbroek en Bullenaarshoek
Meer informatie: www.elsenerbroek.nl

Projectomschrijving
De leefbaarheid in de buurtschappen Zuidermaten, Elsenerbroek en Bullenaarshoek (ZEB) wordt bedreigd door vergrijzing en ontbrekend ondernemerschap. Daarom hebben het bestuur van de vereniging Plaatselijk Belang Zuidermaten/Bullenaarshoek en het bestuur van de Stichting Perspectief Elsenerbroek gezamenlijk het initiatief genomen voor verschillende activiteiten ten behoeve van de verbetering van de sociale en economische leefomstandigheden. Het omringende landschap, het water van de Regge en de cultuurhistorie vormen de uitgangspunten.

 
Zuiver Proces Watertoren Nijverdal

Aanvrager: De Wilgenweard CV te Nijverdal
Waar: P.C. Stamstraat te Nijverdal
Meer informatie:

t.z.t.: www.wilgenweard.nl

Projectomschrijving
De locatie biedt voor bedrijven en onderwijsinstellingen mogelijkheden om eigen en groepskwaliteiten te ontdekken op basis van een vast parcours waar allerlei groepsopdrachten in verwerkt zitten. Hierbij gaat het o.a. om cultuurhistorie, natuurbeleving en duurzaamheid. Voor de deelnemers wordt het een traject waarin educatieve en sportieve uitdagingen in verwerkt worden.

 
Tour op Hoge Hexel

Aanvrager: Stichting Cultureel Erfgoed Hoge Hexel
Waar: Hoge Hexel / de Barkel
Meer informatie:

www.schaapskooihogehexel.nl
www.pleisterplaatsdebarkel.nl

Projectomschrijving
Eén van de wensen die hoog op de prioriteitenlijst van de inwoners van Hoge Hexel stond is de aanleg van een Dorpsplein in de vorm van een “Brink”. Naar aanleiding hiervan is door de Stichting Cultureel Erfgoed Hoge Hexel het initiatief genomen om naast de Schaapskooi, op de kruising van Piksenweg en Nieuwe Schoolweg, een centrale ontmoetingsplek in te richten. Om het toerisme tegelijkertijd een impuls te geven en de historische band tussen landgoed De Barkel en Hoge Hexel nieuw leven in te blazen is pleisterplaats De Barkel een onderdeel van dit project.

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende > Einde >>

Pagina 4 van 6
Klik op 'more' en lees over de LEADERprojecten uit Zuid Twente!.
Voorbereiding LEADER3 Zuidwest Twente.
Met LEADER
blijft het niet
bij dromen!.