Projecten
Het Akkerhus
Aanvrager: Stichting Het Akkerhus
Waar: Buurtschap Rectum-Ypelo
Meer informatie: www.akkerhus.nl

Projectomschrijving
Door de gemeente Wierden en het schoolbestuur is reeds twee jaar gesproken over de oprichting van een multifunctionele accommodatie op deze locatie. Vanuit dit overleg is naar voren gekomen een enquete te houden waarmee de draagkracht onder de bevolking voor een dergelijke accommodatie kon worden gepeild. Door Plaatselijk Belang Rectum-Ypelo is in samenwerking met de gemeente Wierden een enquete opgesteld en daarna huis-aan-huis verspreid.In het kader van plattelandsontwikkeling en het versterken van de leefbaarheid in de kleine kernen speelt in de buurtschap Rectum-Ypelo de vraag op welke wijze hier invulling aan gegeven kan worden. Door de medezeggenschapsraad van de in de buurtschap gelegen lagere school De Akkerwal  -gesteund door Plaatselijk Belang - is de wens uitgesproken voor de realisatie van meer speelgelegenheid ten behoeve van de school en het invullen van een adequate buitenschoolse opvang. De school is direct gelegen aan de toegang van het wandelpad van De Doorbraak en direct naast het retentiegebied Rakhorst. Voor de schoolgaande jeugd, maar ook voor ouderen is dit een unieke combinatie om het bewustzijn van de natuur en de streekeigen identiteit te vergroten. De buurtschap Rectum- Ypelo is ten zuiden van Wierden gelegen en beslaat een uitgestrekt gebied waar de Doorbraak en retentiegebied Dakhorst deel van uitmaken. De buurtschap telt circa 550 personen en zoals eerder aangegeven beschikt de buurtschap over een eigen lagere school De Akkerwal.

 
Openluchttheater Nijverdal
Aanvrager: ZINiN
Waar: Nijverdal
Meer informatie:

http://openluchttheaternijverdal.nl

Projectomschrijving

Dit project heeft als doel het verder ontwikkelen van het Openluchttheater Nijverdal tot volwaardig podium voor cultuur en locatie voor toerisme. Het openluchttheater is in 1952 gebouwd op een prachtige plek midden in de natuur, goed bereikbaar en gelegen tussen de woonkernen Hellendoorn, Nijverdal en Hulsen.De stichting Openluchttheater Nijverdal i.o. ziet mogelijkheden en kansen om dit bijzondere buitenpodium verder te ontwikkelen als waardevolle locatie en organisatie, zowel vanuit de culturele als de toeristische invalshoek. Hierbij zal intensief de samenwerking gezocht worden met lokale cultuurorganisaties, toeristische ondernemers en het voortgezet onderwijs. In de zomer wordt er samen met deze partners een zomerprogramma aangeboden voor toeristen, thuisblijvers, regionaal en lokaal publiek. Daarnaast is de accommodatie ook beschikbaar voor toeristische ondernemers als locatie voor diverse activiteiten.

 
Samen sterk buurthuis De Leemkamp
Aanvrager: Plaatselijk Belang Marle
Waar: Marle
Meer informatie www.pbmarle.nl

Projectomschrijving
Marle sinds 987 staat op de invalswegen van Marle. Marle is een bruisende actieve buurtschap met  550 inwoners (telling 1-1-2009)  vallend onder de gemeente Hellendoorn. Het verenigingsleven in Marle staat op een hoog peil.  De voetbal, MVV’69 speelt een belangrijke rol in het verenigingsleven. Maar naast MVV’69 zijn er nog 14 verenigingen en stichtingen die een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Marle.  Deze verenigingen maken veelvuldig gebruik van de “kantine” en overige ruimtes van MVV’69. Door de kantine van MVV’69 om te vormen tot een Buurthuus zal dit meer dan nu nog het geval is het middelpunt in Marle zijn van waaruit de activiteiten worden georganiseerd. Activiteiten zoals gym voor jongeren en ouderen, ouderen middagen, cultuur, en educatie aan ouderen en jongeren, Koninginnedag, Sinterklaas, koken, internetten voor ouderen, dans en cultuur. Naast deze activiteiten heeft het Buurthuus ook een functie als vergaderlocatie voor ondermeer Plaatselijk Belang Marle, Lokale verenigingen maar ook de gemeente komt jaarlijks buurten in het Buurthuus de LeemkampMarle.

 
Inrichting Sterrenwacht/Groen Educatief Centrum.

Aanvrager:

Stichting Publieksterrenwacht Hellendoorn.

Waar:

Nijverdal.

Meer informatie:

http://www.sterrenwachthellendoorn.nl/

 

Projectomschrijving
Aan de Noordrand van de Sallandse Heuvelrug wordt op korte termijn een Groen Educatief Centrum ingericht. Hiervoor vindt een uitbreiding en vernieuwing plaats van het huidige pand dat dienst doet als Bezoekerscentrum voor Staatsbosbeheer(SBB). Jaarlijks komen daar nu al ruim 100.000 bezoekers. Andere deelnemende partners in dat nieuwe Groen Educatief Centrum zijn naast SBB, Instituut voor Natuurontwikkeling(IVN) en het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie(CNME). De stichting Publiekssterrenwacht Hellendoorn gaat in dit Groen Educatief Centrum een Sterrenwacht inrichten met moderne voorzieningen en instrumenten die voor bezoekend publiek aantrekkelijk en overzichtelijk zijn.

 
Historische begraafplaatsen

Aanvrager:

Stichting RIBO,de Terebinth en het landschap Overijsel

Waar:

Overijssel

Meer informatie:

www.rustplaatsen.nl

Projectomschrijving
Het opknappen en herstel van historische begraafplaatsen.  De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd om de hoofddoelstellingen erfgoedtoerisme en erfgoededucatie te bereiken: projectwebsite, informatieboekjes, informatieborden, lesbrieven, beheersplannen, cursus en vrijwilligersdagen, herstel van graven en elementen.

 
Memory International War Museum

Aanvrager:

Stichting Internationaal Oorlogsmuseum

Waar:

Nijverdal

Meer informatie:

www.memorymuseum.nl

Projectomschrijving
Het opzetten van een oorlogsmuseum Memory dat een realistisch beeld wil scheppen van de vooroorlogse  periode 1935 - 1940 en de oorlogsperiode 1940 – 1945.

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende > Einde >>

Pagina 3 van 6
Klik op 'more' en lees over de LEADERprojecten uit Zuid Twente!.
Voorbereiding LEADER3 Zuidwest Twente.
Met LEADER
blijft het niet
bij dromen!.