LEADER3 IN ZUIDWEST TWENTE

LEADER ZUIDWEST TWENTE IS LOS!

De voormalige LEADER gebieden West Twente en Zuid Twente gaan verder als gezamenlijk LEADER-gebied: LEADER Zuidwest Twente! Het nieuwe gebied beslaat het gebied van de gemeenten: Haaksbergen, Hof van Twente, Borne, Rijssen-Holten, Twenterand, Wierden, Hellendoorn en de buitengebieden van de steden Almelo, Hengelo en Enschede.

In 2012 zijn de twee leader gebieden Zuid en West Twente gezamenlijk de voorbereidingen gestart. Stapsgewijs is gebouwd aan een van onderop tot stand gekomen leader strategie voor het landelijk gebied: de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) 2015-2020. De Landelijke Selectie Commissie heeft de LOS van Zuidwest Twente in 2015 goedgekeurd. Op 24 november 2015 heeft het College van GS van Overijssel de LOS vastgesteld en tegelijkertijd ook de Lokale Actie Groep (LAG) ingesteld. De Lokale Actie Groep (LAG) bestaat uit inwoners uit het gebied die verschillende sectoren vertegenwoordigen, zoals het onderwijs, toerisme, landbouw, zorg, jongeren en overheden.

De Lokale Ontwikkelingsstrategie
LEADER stimuleert een duurzame plattelandseconomie in Zuidwest Twente door te verbinden, samen te werken, te innoveren en te transformeren. De kern van de Lokale Ontwikkelingsstrategie is om via samenwerken en verbinden de uitdaging aan te gaan om Zuidwest Twente sociaal en economisch vitaal te houden. De doelstellingen in de LOS zijn:

  • Het behouden en creëren van levendige gemeenschappen
  • Het versterken van bedrijvigheid in het buitengebied
  • De profilering van Zuidwest Twente als een boeiende omgeving voor recreant en toerist
  • Het verstevigen van de relatie tussen landbouw, voedsel en stad

De Lokale Ontwikkelingsstrategie Zuidwest Twente is te downloaden via deze link: LOS Zuidwest Twente.

Hoe werkt het?
LEADER is werken van onderop. Iedereen kan bij de LAG terecht met een projectidee dat meehelpt om de doelen in de LOS te realiseren. Elk idee wordt besproken door de LAG en die bekijkt dan hoe het idee het beste verder kan worden geholpen. Zodra een projectidee uitvoeringsgereed is en de LAG inschat dat het bijdraagt aan de doelen van de LOS, kan er een financiële bijdrage worden aangevraagd. Deze financiële bijdrage bestaat voor drie kwart uit een bijdrage van de Europese Unie en de provincie en voor een kwart uit een bijdrage van een gemeente of waterschap. Samen is dit maximaal 50% van de projectkosten.

Na de aanvraag toetst de LAG het project aan de criteria in de LOS. Als het project voldoende punten haalt en als er voldoende budget is, krijgt het project de gevraagde bijdrage. De eerstvolgende mogelijkheid om een financiële bijdrage aan te vragen is tussen 1 oktober en 30 november 2016. De coördinatoren van de LAG kunnen daarbij ondersteunen. Je kunt je idee daarvoor op elk moment aanmelden bij de LAG.

Heb je een vernieuwend idee dat bijdraagt aan de doelen in de LOS? Wil je een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage? Neem dan contact op met één van onze coördinatoren of kom naar een van onze bijeenkomsten. Deze worden op deze website of straks op onze nieuwe website aangekondigd.

Contact en meer informatie
Heb je vragen over LEADER, de LAG en/of de LOS, neem dan contact op met de coördinatoren van LEADER Zuidwest Twente: Maarten Scherrenburg of Marianne Breedijk. Dit kan door een mail te sturen naar: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of door hen te bellen: 
Maarten Scherrenburg: 06 - 452 250 26
Marianne Breedijk: 06 - 225 663 81

Je kunt de Lokale Actie Groep van Zuidwest Twente ook volgen op Twitter: @LEADERZwTwente

 
Klik op 'more' en lees over de LEADERprojecten uit Zuid Twente!.
Voorbereiding LEADER3 Zuidwest Twente.
Met LEADER
blijft het niet
bij dromen!.