Centrumplan Daarlerveen

Aanvrager:

Plaatselijk Belang Daarlerveen

Waar:

Daarlerveen (Twente)

Meer informatie:

www.pbdaarlerveen.nl

Projectomschrijving
Het project “Centrumplan Daarlerveen” heeft als hoofddoel om recreatie en toerisme in het dorp en de omgeving daarvan te stimuleren en om de leefbaarheid in het dorp Daarlerveen te bevorderen. Om dit te realiseren, zal er in Daarlerveen aan het kanaal Almelo-De Haandrik, een geheel nieuwe passantenhaven gerealiseerd worden. Een nieuwe aanlegsteiger, watertappunt, electriciteitspunten, was- en douchegelegenheid, en andere faciliteiten, zal de bootrecreant moeten gaan verleiden om eerder aan te leggen in Daarlerveen en de omgeving te verkennen. Ook de kiosk in het nieuw te bouwen Kulturhus, waar ook de eigen inwoners hun dagelijkse boodschap kunnen halen, zal resulteren in een levendige en bruisende havenomgeving. Om de leefbaarheid verder te vergroten, zal er ook een evenementenplein aangelegd worden om dorpsactiviteiten op te organiseren. Het dorpsplein zal, tezamen met het vernieuwde Kulturhus, de ontmoetingsplek worden voor jong en oud en de haven van Daarlerveen verbinden met het dorpshuis.

Realisatie
De gehele bouw en aanleg van de aanlegsteiger, bijbehorende faciliteiten, het evenementenplein, de kiosk, maar ook het geheel vernieuwde en uit te breiden Kulturhus, zal worden gerealiseerd door middel van een Leerlingbouwplaats-concept. Het unieke hiervan is dat alle werkzaamheden, voornamelijk door leerlingen zullen worden uitgevoerd. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor het ROC en de BOVO.

Doelstelling
De doelstelling van het plan is om de recreatie en het toerisme in Daarlerveen een impuls te geven door verbetering van de passantenhaven en de faciliteiten uit te breiden. Ook het vergroten van de leefbaarheid in het dorp Daarlerveen is een belangrijke impuls om dit project te doen laten slagen.

 
Klik op 'more' en lees over de LEADERprojecten uit Zuid Twente!.
Voorbereiding LEADER3 Zuidwest Twente.
Met LEADER
blijft het niet
bij dromen!.