Verduurzaming 5 Kulturhusen Hellendoorn en Wierden

Aanvrager:

Stimuland namens 5 kulturhusen Hellendoorn en Wierden

Waar:

Daarlerveen, Hellendoorn, Hoge Hexel, Notter, Rectum-Ypelo

Meer informatie:

www.akkerhus.nl

www.kulturhushogehexel.nl

www.kulturhus-irene.nl

www.noaberhuus.nl

www.pbdaarlerveen.nl

Projectomschrijving
Binnen de gemeenten Wierden en Hellendoorn zijn diverse Kulturhusen gevestigd. Bij vijf van deze Kulturhusen heeft het bestuur te kennen gegeven geïnteresseerd te zijn in de toepassing van zonnepanelen op hun Kulturhusen. Toepassing van zonnepanelen kent ook voor Kulturhusen veel voordelen. Uitgegaan is van de gedachte dat op deze manier een steentje wordt bijgedragen aan een duurzame samenleving. Het mes snijdt aan twee kanten. Door de plaatsing van zonnepanelen wordt effectief bijgedragen aan een vermindering van de exploitatielasten van deze Kulturhusen maar er wordt – en dat is evenzeer belangrijk – ook bijgedragen aan de provinciale doelstelling om de CO2-uitstoot te verminderen. De zonnepanelen worden geplaatst op de platte en schuine daken van de betreffende Kulturhusen. Voor een maximaal rendement worden er bij vier van de vijf genoemde Kulturhusen ook zonnepanelen op de platte daken geplaatst. Waar mogelijk zal ook de zelfwerkzaamheid van de Kulturhusen worden gebruikt. Met name waar het gaat om praktische zaken.

Realisatie
De toepassing van zonnepanelen draagt bij aan de leefbaarheid op het platteland doordat functies in Kulturhusen behouden kunnen blijven door lagere exploitatielasten. De benodigde gelden voor dit project zijn bijeengebracht door subsidies van de Europese Unie, de provincie Overijssel, de gemeenten Hellendoorn en Wierden en een eigen bijdrage van de participerende Kulturhusen.

Doelstelling
Doel van dit project is het plaatsen van zonnepanelen op vijf Kulturhusen (twee in de gemeente Hellendoorn en drie in de gemeente Wierden). Met de zonnepanelen wordt duurzame energie geproduceerd. Geen verbruik van fossiele brandstoffen en lagere exploitatielasten.

 
Klik op 'more' en lees over de LEADERprojecten uit Zuid Twente!.
Voorbereiding LEADER3 Zuidwest Twente.
Met LEADER
blijft het niet
bij dromen!.