Zonnepanelen buitencentrum de Sallandse Heuvelrug

Aanvrager:

Staatsbosbeeheer

Waar:

Nijverdal

Meer informatie:

www.buitencentra.nl

 

Projectomschrijving
De noordelijke entree tot het nationaal park De Sallandse Heuvelrug wordt opnieuw ingericht door o.a. renovatie van het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer. Binnen het project De Paarse Poort werken Staatsbosbeheer, IVN Hellendoorn-Nijverdal, CNME, Publiekssterrenwacht Hellendoorn en nationaal Park De Sallandse Heuvelrug nauw samen in het te renoveren gebouw. Het lokale centrum waarbinnen het voor Nederland unieke samenwerkingsverband gaat ontstaan zet in op duurzaamheid voor wat betreft de energiehuishouding als ook het materiaal gebruik. Het bestaande gebouw is zoveel mogelijk in tact gebleven en hout wat gebruikt wordt is afkomstig uit de bossen van Staatsbosbeheer. De CV-ketel wordt gestookt met biomassa. Voor de elektriciteitsvoorziening worden een flink aantal zonnepanelen architecttonisch verantwoord ingepast in de dakconstructie(zie afbeelding). Het nieuwe gebouw is 3 x zo groot als de voormalige bedrijfsruimte.

Realisatie
De voorbereidingen voor het renoveren van het gebouw zijn gestart in april 2011. Het jaar 2012 wordt gebruikt om de bouw te realiseren. Begin november 2012 wordt het glas geplaatst en daarmee is het gebouw zodanig afgesloten dat de winter geen invloed meer zal hebben op de voortgang van de werkzaamheden. De oplevering en in gebruik name is gepland op half februari 2013. De officiële opening met de diverse activiteiten zullen plaats vinden per eind maart c.q. begin april 2013. In de publieksruimte komt een verrijdbare tentoonstelling die opgebouwd is met uitwisselbare trollies. Het exposeren en tentoonstellen van materialen en foto’s kan daarmee makkelijk op doegroepen en seizoenen worden afgestemd.

 

Doelstelling
Het gebouw voorziet in een duurzame energiehuishouding en daarbij is gekozen voor het plaatsen van 72 op maat gemaakte zonnepanelen die in de dakconstructie zijn verwerkt. Hiermee ontstaat voor dit buitencentrum een klimaatneutrale situatie wat als educatief voorbeeld kan dienen in de omgeving. Het aanbrengen van de betreffende zonnepanelen draagt volledig bij aan de opzet van een groen-educatief centrum in de regio.

 
Klik op 'more' en lees over de LEADERprojecten uit Zuid Twente!.
Voorbereiding LEADER3 Zuidwest Twente.
Met LEADER
blijft het niet
bij dromen!.