Zonnepanelen bij de boeren in Holten
Aanvrager:

12 agrarische ondernemers

Waar:

Rijssen - Holten

Meer informatie: http://www.stimuland.nl

 

Projectomschrijving
De agrarische sector in de gemeente Rijssen-Holten streeft naar een (nog) duurzamere bedrijfsvoering in de sector. Waarbij als stelregel gehanteerd wordt, dat het duurzaamheidstreven financieel-economisch verantwoord moet zijn. Eén van de mogelijkheden dit streven inhoud te geven en waarbij voldaan wordt aan de financieel-economische voorwaarde, is het plaatsen van zonnepanelen op de daken van bedrijfsgebouwen. Naast een 15-tal ondernemers, welke een collectieve aanvraag voor provinciale subsidie voor de plaatsing van zonnepanelen ingediend en toegekend hadden gekregen, waren er nog een 12-tal agrarische ondernemers in de gemeente Rijssen-Holten, welke ook de bereidheid en de mogelijkheid hadden om te investeren in zonnepanelen. Deze ondernemers wilden zich graag conformeren aan het streven van de sector, met als voorwaarde een acceptabele terugverdientijd. De belangenorganisatie LTO speelt in duurzaamheidstreven de rol van stimulator en Stimuland die van uitwerker van de projectplannen en organisator van de uitvoering.

Realisatie
In het haalbaarheidsonderzoek van het zonnepanelen-plan werd de financieel-economisch verantwoorde terugverdientijd gesteld op maximaal 8 – 10 jaar. Berekeningen leverden op, dat om voor de agrarische ondernemers op deze terugverdientijd uit te komen, het netto door de agrarische ondernemers te betalen bedrag maximaal op € 0,90 - € 1,00 per Wp (Wp = Watt Piek – maat voor vermogen installatie) mocht bedragen. Bij deze berekeningen werd uitgegaan van te plaatsen zonnepanelen met een totaal-vermogen van 180.000 Wp. Met de financiële steun van Leader, de dalende prijzen voor zonnepanelen en de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen (gecombineerd met de inkoop voor 12 agrarische bedrijven in de Hof van Twente) werd ruimschoots voldaan aan gestelde terugverdientijd.

 

Doelstelling
Eind 2012 werden de eerste zonnepanelen geplaatst bij een viertal agrarische ondernemers in Rijssen-Holten. Door de nog verder dalende prijzen van de zonnepanelen en de voordelen uit de gezamenlijke inkoop is de verwachting dat er meer zonnepanelen geplaatst worden bij de 12 deelnemers en dat de aanvankelijke doelstelling van 180.000 WP ruim overschreden zal worden en uiteindelijk op 300.000 WP of meer zal uitkomen.

 
Klik op 'more' en lees over de LEADERprojecten uit Zuid Twente!.
Voorbereiding LEADER3 Zuidwest Twente.
Met LEADER
blijft het niet
bij dromen!.