Door land en schap
Aanvrager:

ANV Land & Schap

Waar:

Meersendijk 8A

7683 PC Den Ham

Meer informatie: http://www.anvlandenschap.nl

Projectomschrijving
Begin 2014 is het project 'Door land en Schap' gestart. In dit project staat 'beleving' centraal. Dit uit zich in activiteiten op recreatief en educatief gebied, bedoeld om meer mensen kennis te laten maken met de ANV en daarmee een breed draagvlak te creëren. ANV Land&Schap is een jonge en ambitieuze vereniging, opgericht in 2011. Ze heeft als doel om natuur- en landschapsbeheer te stimuleren, kennis over te dragen en de afstand tussen boer en burger te beperken. Dit project draagt daar in vele facetten aan bij. Met de veranderingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de centrale rol die agrarische natuurverenigingen in het agrarisch natuurbeheer krijgen is het des te belangrijker dat de vereniging groeit en zich als volwaardige gebiedspartij verder kan ontplooien.

Realisatie
Om de vereniging in de volle breedte onder de aandacht te brengen en ‘nieuw publiek’ te bereiken zijn in het project de volgende onderdelen opgenomen: -fiets- en wandelroute: In de nabije omgeving van Vriezenveen wordt een fiets- en wandelroute gerealiseerd waarbij diverse kenmerkende facetten over o.a. het ontstaan van het landschap en de aanwezige flora&fauna in beeld wordt gebracht. Langs de routes worden enkele informatiepanelen en bankjes geplaatst. De uitvoering vindt plaats i.s.m. overige gebiedspartijen.

schoolproject: Drie basisscholen uit Vriezenveen e.o. doen mee aan een educatie-project over agrarisch natuurbeheer en de boerderij. In één week krijgen de leerlingen in drie etappes enige kennis en ervaring over de boerderij en de aanwezige natuur om de boerderij. Dit project bestaat uit: een theorieles op school met aansluitend vogelhuisjes maken, een bezoekje aan de boerderij en ter afsluiting de overhandiging van vogelhuisjes aan bewoners van het plaatselijke woonzorgcentrum.

promotiefilm: Een korte impressie van het werkgebied en de werkzaamheden van de vereniging laat zien waar Land&Schap voor gaat en voor staat. Voor de uitvoering worden lokale media betrokken.

 

Doelstelling
Natuur- en landschapswaarden van het platteland onder de aandacht brengen bij een breed publiek Dit door bewoners en bezoekers kennis te laten maken met het natuur- en cultuurlandschap in en nabij de gemeente Twenterand. Fiets- en wandelroutes worden gebruikt voor deze kennismaking. Daarnaast worden er o.a. terugkerende activiteiten georganiseerd voor de schooljeugd..

 
Klik op 'more' en lees over de LEADERprojecten uit Zuid Twente!.
Voorbereiding LEADER3 Zuidwest Twente.
Met LEADER
blijft het niet
bij dromen!.