Talenthus Holten
Aanvrager:

Stichting Kulturhus Holten ( penvoerder),
Muziekonderwijscentrum Holten,
Scholengemeenschap de Waerdenborch,
Stichting ViaVie Welzijn.

Waar: Holten
Meer informatie: www.talenthusholten.nl

Projectomschrijving
Om de vitaliteit en leefbaarheid van Holten ook op langere termijn te waarborgen, vinden wij dat Holten juist ook voor jongeren een aantrekkelijk en vitaal dorp moet zijn. Daarom hebben de Kulturhus Holten, Muziek Onderwijs Centrum Holten, Scholengemeenschap ‘De Waerdenborch’ en het jongerenwerk van ViaVie Welzijn de handen ineengeslagen om Holten aantrekkelijker te maken voor jongeren. Muziek, theater en dans maken een belangrijk deel uit van de jongerencultuur en daarom hebben wij een platform gecreërd waar jongeren uit Holten hun talent op die gebieden kunnen ontwikkelen. Kort samengevat beoogt dit project om jongeren op een aantal plaatsen in Holten waar ze vaak samenkomen, te interesseren voor muziek, theater en dans en ze te stimuleren en de gelegenheid te bieden om zich op dit gebied te laten scholen. We zullen het talent verder ontwikkelen door individuen bij elkaar te brengen en samen te laten spelen. Wij bieden hiervoor faciliteiten en professionele begeleiding. Bovendien gaan we de deelnemers een podium bieden waar ze hun talent aan het publiek kunnen tonen. In eerste instantie richten we ons op muziek. In een later stadium zullen we de disciplines theater en dans toevoegen.

Realisatie
Met behulp van onder andere LEADER-gelden is er geïnvesteerd in twee oefenstudio’s (in jeugdhonk ‘De Liesen’ en in het Kulturhus), in licht- en geluidapparatuur en in een podium ten behoeve van popoptredens in de Theaterzaal. De samenwerkende partijen hebben een Talenthus-commissie opgericht die bestaat uit lokale popmuzikanten. In 2013 is de commissie begonnen om activiteiten te organiseren, zoals de zogenaamde “Talent in ‘t Hus” weekenden waarbij deelnemers kunnen ervaren hoe het is om met een ervaren basisband op te treden voor publiek. Ook staan diverse workshops, een bandjescompetitie en een ‘Holten’s Got Talent’-show op de rol. Dankzij de investeringen en het samenwerkingsverband hebben het Muziek Onderwijs Centrum en De Waerdenborch voor eigen activiteiten op het gebied van popmuziek inmiddels al vele malen gebruik gemaakt van de nieuwe faciliteiten in de theaterzaal. Ook de oefenstudio wordt al regelmatig gebruikt.

 

Doelstelling
Terugbrengen van het voetveer over de Regge om oude en hedendaagse routes weer met elkaar te verbinden, maar ook om de Regge weer beleefbaar te maken als rivier.

 
Klik op 'more' en lees over de LEADERprojecten uit Zuid Twente!.
Voorbereiding LEADER3 Zuidwest Twente.
Met LEADER
blijft het niet
bij dromen!.