De Binnengait
Aanvrager: Stichting Binnengait
Waar: Enter
Informatie www.binnengait.nl

Projectomschrijving
Doel van het project is het behouden van de cultuurhistorische waarde van de locatie en het overlaadstation "De Binnengait" aan de Kartelaarsdijk 11 te Enter - gemeente Wierden. Het project bestaat uit het restaureren van een oude doorritschuur en een aantal activiteiten die zijn gericht op het levendig houden en vertellen van het cultuurhistorische verhaal van de Regge. Dit gaat onder meer over het belang van de Regge als belangrijke vaarroute en de kruisende hessenweg als doorgangsroute voor handelswaar richting het Twentse achterland.

 

Realisatie

De restauratiewerkzaamheden zijn uitgevoerd door enkele aannemers, in samenwerking met de eigenaar van de schuur en met vrijwillige hulp van vele buren en andere betrokkenen. In maart 2014 is de restauratie van de schuur voltooid. De inrichting van de expositieruimte en het bijbehorende rustpunt wordt in de aansluitende periode gerealiseerd.

Doelstelling
Restauratie van een cultuurhistorisch waardevolle schuur en het actief uitdragen van het belang van deze plek

 
Klik op 'more' en lees over de LEADERprojecten uit Zuid Twente!.
Voorbereiding LEADER3 Zuidwest Twente.
Met LEADER
blijft het niet
bij dromen!.