Over Leader

LEADER is een Europees subsidieprogramma dat de regionale (plattelands)ontwikkeling stimuleert. De afkorting LEADER staat voor: Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale. Het betekent vrij vertaald ‘Samenwerking voor plattelandsontwikkeling’. Deze omschrijving geeft weer wat de Europese Unie met LEADER voor ogen staat; een subsidieprogramma dat de bewoners inspireert om hun leefomgeving te helpen ontwikkelen. Als inwoner, organisatie, ondernemer, stichting binnen de gemeente (Hellendoorn/Rijssen-Holten/Twenterand/Wierden) kunt u er een beroep op doen.

LEADER

 • schept mogelijkheden die anders veel moeilijker te bereiken zijn voor mensen die niet gewend zijn aan de ‘ambtelijke molens’
 • maakt gebruik van ‘sleutelfiguren’: mensen die niet in dienst zijn van de overheid en die beschikken over een sterk netwerk rond het platteland
 • is laagdrempelig voor (potentiële) initiatiefnemers
 • zorgt voor draagvlak bij de bevolking
 • zorgt voor vervolgprojecten en vervolgactiviteiten: (‘spin-off effect’)
 • zorgt voor een actieve en onmisbare ondersteuning in het werk van de professionals op het gebied van plattelandsontwikkeling
 • is sterk gericht op samenwerking, zowel lokaal, regionaal als internationaal
 • zorgt voor een actieve en gelijkwaardige samenwerking tussen overheden, maatschappelijke organisaties, ondernemers en burgers
 • neemt het gebied als uitgangspunt en is daarmee ‘gemeentegrensoverschrijdend’
 • heeft een klankbordfunctie
 • levert (sociaal en economisch) duurzame projecten op

De LEADER aanpak is bijzonder omdat deze uitgaat van de kracht van de regio. Binnen LEADER wordt de eigen regio vertegenwoordigd door haar eigen inwoners. Burgers die de kracht en eigenschappen van hun woonomgeving goed kennen.

 
Klik op 'more' en lees over de LEADERprojecten uit Zuid Twente!.
Voorbereiding LEADER3 Zuidwest Twente.
Met LEADER
blijft het niet
bij dromen!.